Deelootoo is onderdeel van share2use

Top

EEN ZAKELIJKE AUTO STAAT GEMIDDELD 22 UUR PER DAG STIL.

ONGEBRUIKTE CAPACITEIT MORGEN BENUTTEN.

Voor bedrijven

Door bestaande auto’s uit te rusten met de Deelootoo oplossing komen deze 24/7 beschikbaar voor gebruik. Hierdoor wordt het wagenpark efficiënter gebruikt.

Er zijn drie vormen van zakelijk autodelen te onderscheiden.

Binnen één bedrijf worden lease- en poolauto’s beschikbaar gesteld voor zakelijk deelgebruik en eventueel voor privé gebruik door medewerkers.

Tussen bedrijven; Dit is handig voor bedrijventerreinen of in gebieden waar meerdere bedrijven dicht bij elkaar gevestigd zijn.

Tussen bedrijven, overheid en/of bewoners; Vaak is hierbij een faciliterende instantie betrokken die dit proces ondersteunt en/of zelf meedeelt.

Voordelen voor werkgevers

Rendement

Betere bezettingsgraad

Opbrengsten uit betaald gebruik door eigen personeel en personeel van bedrijven in de omgeving

Maatschappelijk verantwoord

Met minder auto’s meer mobiliteit

24/7 beschikbaar

Reductie kilometerdeclaraties

Onderdeel voor mobiliteitsbudget

Afname parkeerdruk

Voordelen voor werknemers

24/7 beschikbaar

Toegang tot auto met smartphone

Bijtellingvrij privégebruik van zakelijke auto’s

Alleen betalen voor werkelijk gebruik

Geen fysieke sleuteloverdracht

Bijdragen aan schoner milieu

Meer lezen over de voordelen en hoe u aan de slag kunt met zakelijk autodelen?
Klik dan hier om het opiniestuk zakelijk autodelen, waaraan wij als OCDM lid hebben meegewerkt, te downloaden.

Voor gemeenten en instellingen

Met deelootoo kan invulling gegeven worden aan speerpunten die hoog op de agenda’s staan van gemeenten en provincies.

CO2 reductie

Het gebruik van deelauto’s draagt bij aan het realiseren van de Europese doelstellingen.

Hoe?

  • Deelootoo aanbieden aan gemeentepersoneel, bewoners, lokale ondernemers, (sport)verenigingen en andere belanghebbenden binnen de gemeentegrenzen
  • Deelootoo als alternatief voor geldelijke vergoeding in kader sloopregeling (in plaats van vergoeding geven voor weer aanschaf eigen (1:1) auto, aantrekkelijke vergoeding geven waarmee een (buurt)Deelootoo kan worden aangeschaft die gezamenlijk kan worden gebruikt (Samen delen = samen gebruiken = samen kosten delen).
  • Alternatief voor tweede auto’s die niet of nauwelijks worden gebruikt (kosten besparingen en meer parkeer- en leefruimte)
icon-buitengebied-2

Betere bereikbaarheid buitengebieden

In een groot aantal gemeenten in de zogenaamde buitengebieden is er vaak geen openbaar vervoer. Ook lokale initiatieven zoals de buurtbus komen steeds minder vaak voor.
Deelootoo’s kunnen hiervoor een mobiliteitsoplossing zijn.

sociaaldomein

Verbeterd Sociaal domein

Mensen worden steeds individualistischer. Door een auto te delen ontstaat op natuurlijke wijze een warme kring van gebruikers die regelmatig contact met elkaar hebben.

Innovatief

Innovatie

Tijden van bezuinigingen vragen om innovatief beleid. Autodelen is maatschappelijk betekenisvol en draagt bovendien bij aan een innovatief karakter van een gemeente.

De bestaande vloot geheel of gedeeltelijk uitrusten met ons innovatieve deelauto (car sharing) systeem, deelauto’s leasen of inwoners en locale ondernemers deelautooplossingen aanbieden?

Voor elke situatie is er een deelootoo oplossing mogelijk.
Ootoodeelpunten
Kijk hier waar u dichtstbijzijnde Ootoodeelpunt is.